Liên hệ mua hàng

dgafshop@gmail.com & Yahoo: dgaf_2000

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Còng số 8

700.000đ
Add to Cart More Info

Gậy thép 3 khúc

500.000đ
Add to Cart More Info

Kiếm ống

500.000đ
Add to Cart More Info

Súng bắn bi sắt ( 3 triệu 2 )

3.200.000đ
Add to Cart More Info

Súng bắn đạn cao su ( 5 triệu 8 )

5.800.000đ
Add to Cart More Info

Type 669 ( 500.000đ )

500.000đ
Add to Cart More Info

Roi điện 3 khúc ( 800.000đ )

800.000đ
Add to Cart More Info

Tw 301 ( 700.000đ )

700.000đ
Add to Cart More Info

Tw 10 ( 700.000đ )

700.000đ
Add to Cart More Info